Script med fadende linier!

Scriptet er som nedenstående, og placeres imellem <Body> og </Body>, teksterne skiftes ud med de ønskede tekster...

<!-- SCRIPT - newsfader -->

<script language="JavaScript1.2">

//Script af @-beynder

//http://www.a-begynder.dk

//Stedet for webmasters ... vi har næsten alt til hjemmesider

//Scriptet kan frit anvendes, men slet venligst ikke vores reference

//--------------------------------------------------

var str="2" // angiv skriftstørrelse i punkter

var font="arial" // angiv skrifttype

var delay=5000 // angiv tid til hver besked

var overgang=200 // angiv hvor overgangstid

var fwidth=200 // angiv bredde på tekstboks

var fheight=100 // angiv højde på tekstboks

// rammen defineres herefter - tykkelse i pixel

// rammetype - solid, none, dotted, dashed etc.

var ramme="2px dotted #0000ff"

 

var fcontent=new Array()

begintag='<font face="' + font + '" size=' + str + '>'

fcontent[0]="Teksterne skrives her"

fcontent[1]="Du kan anvende html koder i disse linier"

fcontent[2]="Fx <b>overskrift</b> el.l."

fcontent[3]="<i>Denne tekst er i kursiv</i>"

closetag='</font>'

///////Du skal ikke ændre noget efter denne linie//////

var ie4=document.all&&!document.getElementById

var ns4=document.layers

var DOM2=document.getElementById

var faderdelay=0

var index=0

if (DOM2)

faderdelay=1000

//function til at aendre tekst

function changecontent(){

if (index>=fcontent.length)

index=0

if (DOM2){

document.getElementById("fscroller").style.color= "rgb(255,255,255)"

document.getElementById("fscroller").innerHTML= begintag+fcontent[index]+closetag

//http://www.a-begynder.dk

colorfade()

}

else if (ie4)

document.all.fscroller.innerHTML=begintag+fcontent[index] +closetag

else if (ns4){

document.fscrollerns.document.fscrollerns_sub.document. write(begintag+fcontent[index]+closetag)

document.fscrollerns.document.fscrollerns_sub. document.close()

}

index++

setTimeout("changecontent()",delay+faderdelay)

}

 

frame=20;

hex=255 // startfarve

function colorfade() {

// 20 frames fading process

if(frame>0) {

hex-=12; // foroeg farvevaerdi

//http://www.a-begynder.dk

document.getElementById("fscroller").style.color= "rgb("+hex+","+hex+","+hex+")"; // Set color value.

frame--;

setTimeout("colorfade()",overgang);

}

else{

document.getElementById("fscroller").style.color="rgb(0,0,0)";

frame=20;

hex=255

}

}

if (ie4||DOM2)

document.write('<div id="fscroller" style="border:' + ramme + ';width:'+fwidth+';height:'+fheight+';padding:2px"></div>')

window.onload=changecontent

</script>

<!-- SCRIPT - newsfader - SLUT -->

Retur til script siden >