Mus med billede ved berøring af hyperlink.

Billedet vises til venstre for hyperlinket.

Link 1
Link 2
Link 3
Link 4

Gem disse to .gif i samme mappe, som den hjemmeside, der skal anvende funktionen.

on.gif gem som on.gif
off.gif gem som off.gif

Indsæt derefter de to gifs på siden vha. Indsæt, Billede, Fra fil...

Gør derefter de hvide baggrunde gennemsigtige vha. værktøjet Angiv gennemsigtig farve...

Indsæt nedenstående script i  html koden mellem <Head> og </Head>

<script language="javascript">

<!--

function over(img) {

img.src="on.gif"; //image when mouse is over the link

}

function out(img) {

img.src="off.gif"; //image when mouse isn't over the link

}

//-->

</script>

 

 

Indsæt nedenstående script i html koden mellem <Body> og </Body>

 

<IMG NAME="img1" SRC="off.gif" WIDTH=10 HEIGHT=10 BORDER=0><A HREF="URL" onMouseOver="over(img1)" onMouseOut="out(img1)">Link 1</a><br>

<IMG NAME="img2" SRC="off.gif" WIDTH=10 HEIGHT=10 BORDER=0><A HREF="URL" onMouseOver="over(img2)" onMouseOut="out(img2)">Link 2</a><br>

<IMG NAME="img3" SRC="off.gif" WIDTH=10 HEIGHT=10 BORDER=0><A HREF="URL" onMouseOver="over(img3)" onMouseOut="out(img3)">Link 3</a><br>

<IMG NAME="img4" SRC="off.gif" WIDTH=10 HEIGHT=10 BORDER=0><A HREF="URL" onMouseOver="over(img4)" onMouseOut="out(img4)">Link 4</a>

 

Skift derefter til fanebladet Normal, marker Link_1 teksten . Definer derefter hyperlinket til den ønskede adresse vha. Indsæt hyperlink.

Ændr henvisningen til den ønskede tekst

Gentag proceduren for de øvrige links. Flere kan tilføjes ved at kopiere den sidste hyperlink og foretage de ønskede ændringer.

Retur til Eksempler på...