Oversigt over FVU-opgaver m.m.

 

1.     Trin 1

1.1.                 Brug af skriftsproget i hverdagen

1.2.                 Læsning og metakognition

1.3.                 Skriftlig fremstilling

1.4.                 Orddannelse

1.5.                 ordkendskab

1.6.                 Lydfølgeregler

2.     Trin 2

2.1.                 Brug af skriftsproget i hverdagen

2.1.1.                                         læseopgaver i hverdagen

2.1.2.                                         Skriveopgaver i hverdagen

2.1.3.                                         Dagbøger

2.2.                 Læsning og metakognition

2.2.1.                                         Informerende tekster

2.2.1.1.                            Tekster

2.2.1.2.                            Opgaver

2.2.1.3.                            Tekster med opgaver

2.2.2.                                         Opslagstekster

2.2.2.1.                            Tekster

2.2.2.2.                            Opgaver

2.2.2.3.                            Tekster med opgaver

2.2.3.                                         Læsestrategier

2.2.3.1.                            Skabeloner

2.2.3.2.                            Opgaver

2.2.4.                                         Kontekstuelle ledetråde/inferens

2.2.4.1.                            puslehistorier

2.2.4.2.                            cloze-opgaver

2.3.                 Skriftlig fremstilling

2.4.                 Orddannelse

2.5.                 Ordkendskab

2.6.                 Lydfølgeregler

3.     Trin 3

3.1.                 Brug af skriftsproget i hverdagen

3.2.                 Læsning og metakognition

3.3.                 Skriftlig fremstilling

3.4.                 Orddannelse

3.5.                 Ordkendskab

3.6.                 Lydfølgeregler

4.     Trin 4

4.1.                 Brug af skriftsproget i hverdagen

4.2.                 Læsning og metakognition

4.3.                 Skriftlig fremstilling

4.4.                 Orddannelse

4.5.                 Ordkendskab

4.6.                 Lydfølgeregler