FVU matematik
Trin 1 trinprøver Trin 2 trinprøver
Trin 1 emner Trin 1 underemner Trin 2 emner Trin 2 underemner
1.0 Regnehistorier 1.0.1 Regnehistorier relateret til de forskellige hovedemner 2.0 Regnehistorier 2.0.1 Regnehistorier relateret til de forskellige hovedemner
1.1 Antal 1.1.1 Numeralier og tal i hverdagen 2.1 Antal 2.1.1 Numeralier og tal i hverdagen
1.1.2 Introduktion af Excel 2.1.2 Introduktion af Excel
1.2 Tid 1.2.1 Tidsmåling 2.2 Tid 2.2.1 Tidsmåling
1.2.2 Tid og opskrifter 2.2.2 Tid og opskrifter
1.2.3 Tid og hastighed 2.2.3 Tid og hastighed
1.2.4 Kalender i Excel 2.2.4 Kalender i Excel
1.3 Priser 1.3.1 Penge 2.3 Priser 2.3.1 Penge
1.3.2 Kontant og kort - afrunding 2.3.2 Kontant og kort - afrunding
1.3.3 Løn og skat 2.3.3 Løn og skat
1.4 Rabat 1.3.4 Budget 2.4 Rabat 2.4.1 Budget
1.3.5 Budget i Excel 2.4.2 Budget i Excel
1.5 Svind 1.5.1 Brøker 2.5 Svind 2.5.1 Brøker
1.5.2 Procent 2.5.2 Procent
1.5.3 Brøkregning på lommeregneren 2.5.3 Brøkregning på lommeregneren
1.5.3 Handel og svind 2.5.4 Handel og svind
1.6 Vægt 1.6.1 Kilogram, gram og de øvrige vægtenheder 2.6 Vægt 2.6.1 Kilogram, gram og de øvrige vægtenheder
1.6.2 Omregning mellem vægtenhederne 2.6.2 Omregning mellem vægtenhederne
1.6.3 Vægtenheder i Excel 2.6.3 Vægtenheder i Excel
1.7 Temperatur 1.7.1 Temperaturmåling 2.7 Temperatur 2.7.1 Temperaturmåling
1.7.2 Positive og negative temperaturer 2.7.2 Positive og negative temperaturer
1.8 Rummål 1.8.1 Arealberegning 2.8 Rummål 2.8.1 Arealberegning
1.8.2 Rumfangsberegning 2.8.2 Rumfangsberegning
1.9 Afstand 1.9.1 Afstand mellem forskellige genstande 2.9 Afstand 2.9.1 Afstand mellem forskellige genstande
1.9.2 Afstand mellem byer 2.9.2 Afstand mellem byer
1.9.3 Målestokforhold 2.9.3 Målestokforhold
1.9.4 Længdemål i Excel 2.9.4 Længdemål i Excel
1.10 Længde 1.10.1 Metersystemet måleenheder i titalssystemet 2.10 Længde 2.10.1 Metersystemet måleenheder i titalssystemet
1.11 Numre 1.11.1 Tallinjen 2.11 Numre  2.11.1 Tallinjen
1.11.2 Positive og negative tal 2.11.2 Positive og negative tal
1.12 Dato 1.12.1 Dato og kalender 2.12 Dato 2.12.1 Dato og kalender
1.13 Blandede opgaver 1.13.1 Træningsopgaver i forhold til øvrige emner 2.13 Valuta 2.13.1 Læsning af valutakurser
2.13.2 Omregning fra danske kroner
2.13.3 Omregning til danske kroner
2.14 Rente 2.14.1 Renteindtægter
2.14.2 Renteudgifter
2.15 Retning 2.15.1 Kompas og magnetiske poler
2.15.2 Retningsangivelser på landkort og transport
2.16 Point 2.16.1 Yatzy
2.16.2 Kortspil
2.16.3 Dart
2.17 Figurer 2.17.1 Rektangel
2.17.2 Trekant
2.17.3 Rombe
2.17.4 Parallelogram
2.17.5 Trapez
2.17.6 Prizme
2.18 Sandsynlighed 2.18.1 Muligheder og udfald
2.18.2 At vinde i tips, lotto, odset
2.19 Diagram 2.19.1 Afbildning i cirkeldiagram
2.19.2 Afbildning i søjlediagram
2.19.3 Afbildning på graf
2.19.4 Afbildning i Excel
2.20 Datasæt 2.20 Koordinatsystemets opbygning
2.21 Afbildning i koordinatsystemet
2.22 Beregninger i koordinatsystemet
2.21 Blandede opgaver Træningsopgaver i forhold til øvrige emner